TVOJAPREPRAVA

Cenník

Zvýraznené zelené pole na mape je spoplatnené podľa cenníka Sadza 1 t.j. 2,95€ (z bodu A do bodu B)

Závodie 3.00 - 4.00€
Bánová 4.00 - 5.00€
Hájik 4.00 - 5.00€
Bytčica 4.00 - 5.00€
Rosinky 4.00€
Trnové 5.00€
Rosina 5.00€
Považšký Chlmec 5.00€
Strážov 5.00€
Teplička 5.00€

* Cashback bonus sa uplatňuje na všetkých online objednávkach

Sadzba 2

0,80€/km
  • Nástupné 1€
  • Čakanie 12€/hodina

Sadzba 3

1,00€/km
  • Nástupné 1€
  • Čakanie 12€/hodina

Sadzba 4

1,50€/km
  • Nástupné 1€
  • Čakanie 12€/hodina